Men behandlingen av den anställdes personuppgifter i telefonhanteringssystemet innebär en alltför omfattande övervakning, anser Datainspektionen.
Men SJ-ledningen accepterar inte beslutet och har därför överklagat beslutet till länsrätten i Stockholm.