Den 1 juni försvinner Karlstad som stationeringsort. Seko har reserverat sig mot beslutet och krävt centrala förhandlingar, eftersom man anser att SJ inte presenterat några siffror som visar på behovet att lämna Karlstad.
De 35 lokförarna och tågmästarna blir omplacerade eller uppsagda. För närvarande har de arbete på SJ i Stockholm.
Erik Johannesson, som var klubbordförande på Linx, är orolig för att man säger upp fast anställd personal och ersätter dem med timanställda och vikarier.
När Linx gick i graven tog norska järnvägen tillbaka sina anställda, medan SJ vägrade och den svenska delen av personalstyrkan varslades om uppsägning. Seko tog frågan till Arbetsdomstolen som gav dem rätt och SJ tvingades behålla de anställda.
Planerna på att lägga ner i Karlstad tog form när SJ trodde att de skulle bli av med de anställda där.
– Jag tycker att SJ skulle ha gjort en ny kalkyl nu när de tvingades behålla personalen i Karlstad, säger Erik Johannesson.