Anledningen är en avtalstvist om huruvida SJ hade rätt att säga upp avtalet med TiB eller inte. För SJ:s del var trafiken olönsam medan det var en god affär för trafikhuvudmännen i Bergslagen. När SJ drog sig ur tvingades man upphandla trafiken på nytt, på sämre villkor. Nu har Tågkompaniet tagit över och TiB tycker att SJ ska betala merkostnaderna.