Tågen är tänkta att ersätta X 2000-tågen på sträckan Malmö–Göteborg. Där får man från 2009 konkurrens från DSB First och Öresundstågen.
Enligt TT ska de fem X 2000-tåg som då frigörs sättas i trafik mellan Stockholm och Göteborg, Malmö och Sundsvall.