Som Sekotidningen tidigare skrivit om var det MTR som vann pendeltågsupphandlingen i Stockholm, ett kontrakt värt 30 miljarder kronor.

SJ, som kom tvåa, ansåg dock att det fanns oklarheter i hur anbuden hade bedömts och begärde därför överprövning av beslutet. Men, framhöll SJ, om Stockholms läns landsting (SLL) kunde visa att upphandlingen gått korrekt till skulle man dra tillbaka sin överklagan.

När anbuden hade lämnats in var SJ billigast, även efter ett påslag på  86 miljoner per år för sämre betyg på tre bedömningspunkter jämfört med MTR.

Sedan inledde SLL förhandlingar med SJ och MTR om deras bud vilket slutade med att MTR blev 17 miljoner billigare per år.

SJ anser att SLL brutit mot principen om likabehandling genom att MTR under förhandlingar fått uppmaningar om att sänka sitt pris medan SJ inte fått sådana påpekanden.

Sedan SLL lämnat sitt svar till förvaltningsrätten konstaterar SJ att man inte alls fått den förklaring man velat ha.

Enligt SJ hade frågetecknen snarare blivit fler efter SLL:s information och man kräver därför att anbuden prövas på nytt.

SJ går alltså vidare och man har nu tillfört två punkter, förutom prisjusteringen.

För det första hävdar man att SLL inte alls haft rätt att förhandla med budgivarna under upphandlingsprocessen. Detta eftersom den annonserats som en så kallad öppen upphandling men att man sedan genomfört den som en så kallad förhandlad upphandling.

– I både annons och upphandlingsförfrågan ska det anges om det är en öppen eller förhandlad upphandling. Då finns det tydliga regler som säger att man inte får byta förfarande under upphandlingens gång. Om man gör det finns i så fall grund för att domstolen kan bestämma att upphandlingen ska göras om, säger Andrea Sundstrand, lektor vid Stockholms universitet och expert på offentliga upphandlingar.

Vidare anser SJ att SLL gjort innovationsgrad till en del av bedömningen till fördel för MTR, trots att det inte finns angivet i utvärderingsmodellen eller i förfrågningsunderlaget.

– Jag är inte insatt i det här ärendet men om SLL har tillfört ett kriterium i efterhand så är det fel. Man får varken lägga till eller ta bort bedömningsgrunder som inte står i annonsen eller förfrågningsunderlaget, säger Andrea Sundstrand.

Enligt henne är även detta grund för domstolen att besluta att upphandlingen görs om.

SJ har tidigare kritiserat upphandlingen då det framkom att SL:s tidigare vd, Anders Lindström, var i Hong Kong för att träffa MTR under en så kallad tyst period i upphandlingsförfarandet. En period då inga kontakter ska äga rum mellan upphandlare och budgivare.

Utfallet av SJ:s överklagan har även betydelse för de uppsagda städarna på ISS, underentreprenörer till SJ-ägda Stockholmståg som idag kör pendeltågen.