Lågprisflyget har blivit en stark konkurrent till tåget. Resandet minskade även under 2004 för SJ, med två procent. Trots det ökade biljettintäkterna. Tillsammans med tuffa besparingar och den sista utbetalningen på 300 miljoner av det kapitaltillskott som riksdagen beviljade 2003, har det vänt röda förlustsiffror till svarta.
Merparten av fjolårets vinst kördes in sista kvartalet, som slutade på ett plus på 101 miljoner.
Under 2004 fanns 3.273 anställda inom SJ, vilket är 250 färre än året dessförinnan.