– Förhandlingarna har skötts dåligt från SJ och jag har aldrig tidigare varit med om att man först fastställt antalet anställda och sedan försökt anpassa verksamheten. Normalt sett gör man tvärt om.
   Nu har många lämnat företaget med pension, med starta eget-bidrag, för studier eller med sjukbidrag. Många har också valt/tvingats att flytta. Men det har varit en lång process som lämnat spår av oro och bitterhet bland de anställda.
Samtidigt som uppsägningarna går mot sitt slut annonserar SJ efter folk.
   – Man minskar på reservstyrkan och ersätter den med vikarier och timanställda, säger Rolf Sjöstrand.