Ungdomshemmen som ingår i studien drivs alla efter olika ideologier och organisationsformer. Sis kommer också att intervjua 125 missbrukare från olika behandlingshem för att ta reda på vilket stöd de fått från samhället sedan de lämnat hemmet. Sis är en statlig myndighet som tar hand om ungdomar med sociala problem och vuxna missbrukare.