– Tillsynsstaben ska se på rättssäkerheten och att rutiner finns och följs, säger Ulla Thörnqvist, Sekos företrädare på Sis. Jag är kritisk till att de tittar på hur verksamheten sköts behandlingsmässigt. Det är kränkande mot personalen och jag tycker inte att tillsynsstaben har den kompetens som fordras för att avgöra det. Vi kommer att ta upp detta centralt i MBL-förhandlingar i nästa vecka.
Sis har tidigare fått kritik från Riksrevisionsverket för att de bara använde sig av föranmälda tillsynsbesök i verksamheten. Riksrevisionsverket vill också att tillsynsbesök ska utföras av en fristående myndighet och inte som nu av tillsynsstaben som finns inom Sis.