– Silja Line har velat skriva ett särskilt kryssningsavtal, som skulle innefatta så kallat TAP-anställda (tillfälligt anställd personal). Nu har de istället varslat 300 i manskapsbefattning och 100 befäl och tjänstemän. Silja tänker ta kryssningsfartyget Opera ur trafik i februari nästa år, men har inte redovisat om de tänker sälja, flagga ut eller lägga upp fartyget. De hänvisar enbart till att de inte fick ta in billig personal från utlandet, säger Kenny Reinhold som är ordförande i Seko sjöfolk.
Seko sjöfolk säger nej till att använda ett så kallat TAP-avtal i färjetrafik mellan reguljära hamnar.
– Man kan inte anställa EU-medborgare med lägre löner på ett fartyg i närtrafik. TAP-anställda måste hämtas utanför EU. Och då måste man först visa att det inte finns EU-medborgare som vill ha jobben och de TAP-anställda måste ha anställningstillstånd.
Dessutom får rederiet inget sjöfartsstöd för icke-EU-medborgare i denna typ av trafik.
– Skulle vi skriva ett särskilt avtal om lågkostnadsbesättning för Silja Line skulle snart alla de andra färjerederierna i Sverige knacka på vår dörr. Men Silja har till exempel en landorganisation som är dubbelt så stor som konkurrenten Viking Line, utan att göra något åt det.
Förhandlingar är utsatta för att fastställa LAS-listor i slutet av september. Först därefter börjar uppsägningsförhandlingarna.
Silja Line har totalt cirka 3.000 anställda, varav cirka 2.250 ombordanställda. 40 procent av de anställda arbetar i Sverige eller på de tre svenskflaggade fartygen.