– Silja Line har velat skriva ett särskilt kryssningsavtal, som skulle innefatta så kallat tap-anställda (tillfälligt anställd personal). Nu har de istället varslat 300 i manskapsbefattning och 100 befäl och tjänstemän. De hänvisar enbart till att de inte fick ta in billig personal från utlandet, säger Kenny Reinhold som är ordförande i Seko sjöfolk.
Seko sjöfolk säger nej till att använda ett så kallat tap-avtal.
– Skulle vi skriva ett särskilt avtal om lågkostnadsbesättning för Silja Line skulle snart alla de andra färjerederierna i Sverige vilja skriva likadana avtal.
– Man kan inte anställa EU-medborgare med lägre löner på ett fartyg i närtrafik. Tap-anställda måste hämtas utanför EU. Och då måste man först visa att det inte finns EU-medborgare som vill ha jobben och de tap-anställda måste ha anställningstillstånd.
Silja tänker ta kryssningsfartyget Opera ur trafik i februari nästa år. Förhandlingar börjar i slutet av september. Silja Line har totalt cirka 1.200 anställda i Sverige och på de tre svenskflaggade fartygen.