Alla som kallas till anställningsintervju hos Securitas får göra olika tester. Bland annat ett personlighetstest bestående av 567 frågor om såväl stort som smått.  Några frågor sticker ut, framför allt den om sexuallivet, och har fått många att reagera.

– Det är många som har klagat och undrat varför man ska svara på det här. Folk uppfattar det som stötande och förstår inte vad det har med jobbet att göra, säger Fredrik Andersson, en av brandmännen.

Testet är vetenskapligt framtaget och används av många företag vid rekrytering. Framför allt för riskutsatta yrken, som till exempel väktare.

Men snart är det slut på sexfrågorna. I alla fall för Securitas del.

– Vi har själva uppmärksammat att frågan om personens sexliv är stötande och har därför redan tagit beslut om att denna fråga och några ytterligare ska plockas bort ur det lämplighetstest vi använder oss av. Vi har sedan en tid tillbaka en dialog med det externa företag som hjälper oss med lämplighetstestet för att se hur detta enklast och snabbast kan göras. Frågan kommer att tas bort ur testet snarast möjligt, säger Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör på Securitas, i ett mejlsvar till Sekotidningen.

Hon förklarar också att Securitas inte tar del av svaren från enskilda frågor, utan får bara en allmän bedömning av testpersonen utifrån hela frågebatteriet.