Den första och en så länge enda konkreta arbetsuppgiften för samarbetet är en gemensam ombudsmannautbildning. Avtalet som skrevs under i dag reglerar hur beslut ska fattas, ett förbund en röst. Betalar gör alla efter antal medlemmar.
De sex förbunden Seko, Fastighets, Transport, Elektrikerförbundet, Målarförbundet och Byggnads säger sig ha mycket gemensamt. Flera förbund har samma arbetsgivarmotpart, förbunden finns i delvis samma branscher. Transportsektorn är en viktig sådan gemensam nämnare.
Seko:s ordförande Jane Rudén sa i en utfrågning under kongressen att målet är att stärka de sex förbunden och därmed få ett starkare LO.
– Vi får en unik möjlighet att uppträda gemensamt i förbundsförhandlingar och branschfrågor. Det gillar inte arbetsgivarna, men det gör oss starkare, sa han.
De sex ordförandena fick frågan om samarbetet riskerar att splittra LO. Bland annat Hotell- och restaurang har uttryckt rädsla för det i LO-Tidningen.
– Tvärtom. Vi tar hand om de frågor som ett slimmat LO inte hinner med i dag, som bostadspolitiken, sa Byggnads ordförande Hans Tilly.
Janne Rudén fyllde på:
– Vi ska samarbeta i förbundsförhandlingar och det sysslar inte LO med. Arbetsgivarna vill bara ha lokala förhandlingar så vi ska först försöka få dem till förhandlingsbordet.
När det gäller avtalsrörelsen och LO:s samordning lyfte alla ordföranden fram att det viktigaste är att alla LO-förbund samlar sig kring gemensamma krav. Vilket eller vilka förbund som ska gå ut först och sätta ribban för avtalskraven ville de sex inte säga rakt ut. I normala fall har det varit industrin som gått ut först. En ordning som många tjänsteförbund kritiserat.
Hans Öhlund, ordförande för Fastighets, sammanfattade inställningen hos 6F.
– Det vore konstigt om inte det förbund som har bäst förutsättningar att få igenom krav reallöneökningar går ut först med sina krav. Vilket det är vet vi inte idag.