Det var det holländska facket FNV som anmält den holländska staten, som hävdar att arbetsgivare kan komma överens med den enskilde anställde om att lösa ut outtagen semester mot pengar året efter att den borde tagits ut.
EG-domstolen konstaterar att enligt EU:s arbetstidsdirektivet har alla arbetare rätt till fyra veckors betald semester och att denna rätt är viktig för de anställdas säkerhet och hälsa.