LO-förbunden är överens om att kräva löneökningar med minst 825 kr per månad och heltidsanställd, dock lägst 3,9 procent. Lägstalönerna vill förbunden höja med minst 910 kronor per månad. Den nya jämställdhetspotten.