Min arbetsmarknad heter ett program som handlar om bland annat avregleringen, outsourcing och EU, och Min anställning handlar om arbetsmiljö och löner. Dessutom kommer ett jämställdhetsprogram, Män och kvinnor, och ett integrationsprogram Lika rätt – ett Sverige för alla.