• Den 19 december i år avled en svensk besättningsman på Ahlmarks lastfartyg Noren i hamnen i Skelleftehamn. Fartyget hade just börjat lossa sin last av flis. Utredning har precis påbörjats. (se föregående artikel)