Observera att dokumentet som bifogas bör hanteras som ett internt material, men ändå göras känd inom styrelser och bland anställda i SEKO. Det finns här intill i pdf-format.