Det första slaget riktades mot alliansen för att de håller på att förvandla Sverige till ett skatteparadis för de allra rikaste, ”ett nytt Monaco”.
– Fokus ligger på Täby, Danderyd och Vellinge. Där bor de mest förmögna, de med högst löner och där finns flest barnflickor och pigor i hela Sverige. Det är dem som regeringen i första hand värnar om, sade han med emfas.
Därpå följde en serie raka vänsterslag mot ”privatiseringsminister” Mats Odell, utförsäljningarna av statliga bolag, bolagisering av Vägverket och Banverket, privatfinansierad infrastruktur samt arbetsgivarorganisationerna, som skadeglatt utpekades till förlorare i den pågående avtalsrörelsen.
Men det fanns också plats för ett ifrågasättande av Sekos eget arbete. Då med anledning av den senaste tidens medlemstapp och problem med nyrekrytering. En anledning konstaterades vara försämringarna i a-kassan men förbundsordföranden frågade sig också om det kanske var dags för nya tag inom förbundet.
– För att vända trenden och öka intresset för det fackliga medlemskapet måste vi svara på följande frågor: Vad är det vi erbjuder? Till vem erbjuder vi det? Hur erbjuder vi det, frågade han med en uppmaning att delta i diskussion om dessa frågor.