Vid Sekos årsmöte beslutade man att införa ett nytt system för beräkning av medlemsavgiften.
Det nya systemet bygger på tio olika inkomstintervall som avgiften baseras på. Den lägsta avgiften blir 55 kronor i månaden för den med en inkomst i intervallet 4.000-4.999 kronor i månaden.
Högsta avgiften, 205 kronor, betalar den som tjänar 26.000 kronor eller mer.
De flesta av Sekos medlemmar ligger i intervallet 17.000 till 19.999 kronor i månaden och där blir avgiften 190 kronor.
Förutom de tio klasserna för aktiva medlemmar finns två klasser för pensionärer där avgiften i båda fallen är 40 kronor.
Det nya avgiftssystemet börjar gälla från första januari 2008.
Mötet beslutade också att förbundet skulle undersöka möjligheten att införa en särskild avgiftsklass för ungdomar under 23 års ålder.
I samband med det nya avgiftssystemet hade förbundsstyrelsen föreslagit att man i framtiden skulle använda sig av medlemmens bostadsort som underlag för finansieringen av avdelningens verksamhet.
Men det förslaget ville mötet inte köpa rakt av. Istället enades man om en kompromiss som innebär att förbundsstyrelsen får i uppdrag att senast till kongressen 2009 genomföra en förutsättningslös översyn av hela organisationen.
leif.andersson@sekotidningen.se

Fotnot: observera att tabellen bara visar förbundsavgiften. Till den kommer avgifter till avdelning, klubb och a-kassa samt den förhöjda finansieringsavgiften som riksdagen infört.

SEKOS NYA FÖRBUNDSAVGIFT

inkomstintervall / förbundsavgift
4.000-4.999 = 55 kronor
5.000-6.999 = 65 kronor
7.000-8.999 = 90 kronor
9.000-10.999 = 135 kronor
11.000-13.999 = 155 kronor
14.000-16.999 = 180 kronor
17.000-19.999 = 190 kronor
20.000-22.999 = 195 kronor
23.000-25.999 = 200 kronor
26.000- obegränsat = 205 kronor