Från och med imorgon, den 1 juli, ändras systemet för finansieringen av a-kassan. Då ersätts den så kallade förhöjda finansieringsavgiften med en arbetslöshetsavgift som kopplas till arbetslösheten i den egna a-kassans branscher.
Inom Sekos verksamhetsområden har arbetslösheten sjunkit kraftigt de senaste 18 månaderna, vilket innebär att utbetalningarna minskat med en tredjedel jämfört med förra året. Därför kan också avgiftssänkningen bli stor.
Ytterligare nio a-kassor sänker avgiften mer än 100 kronor per månad.
Fyra a-kassor tvingas istället höja avgiften till a-kassan den 1 juli.
Den 1 juli kommer Finans- och försäkringsbranschens a-kassa att ha den lägsta avgiften, 118 kronor i månaden. Sekos a-kassa den sjätte lägsta avgiften, 193 kronor i månaden. Högst avgift får Musikernas a-kassa, som tvingas höja till 430 kronor per månad.
Eftersom avgiften kopplas till arbetslösheten kan den komma att justeras med jämna mellanrum. Hur ofta är dock oklart, men den ska täcka 33 procent av a-kassans utbetalningar per månad.