Det motsvarar förhöjda egenavgifter för de 4.000 medlemmar som förra året lämnade a-kassan genom att sluta betala medlemsavgiften som a-kassan fakturerats.
A-kassans intäkter nästan uteslutande utgörs av medlemsavgifter och en a-kassan får inte lov att höja medlemsavgiften utan godkännande från Iaf, skriver advokatfirman som företräder Sekos a-kassa i kravbrevet till Iaf.
A-kassans ombud hävdar att det inte finns stöd i lagstiftningen för att belasta övriga medlemmar med vare sig en extra höjning eller extra uttaxering av medlemsavgifter för att täcka inkomstbortfallet.