Man vill höja avtalets lägstalöner och få in regler om bättre företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning. Man vill även införa någon form av försäkring för ”lost of license”. I dag har omplaceringsmöjligheterna blivit allt färre för den som inte längre får lov att köra tåg.