Jesper kommer närmast från Aftonbladet, där han arbetat som ledarskribent i sex åren.
Mats Andersson, som för närvarande är tillförordnad chefredaktör på Sekomagasinet, får en nyinrättad tjänst som redaktionssekreterare.
Under nästa år kommer också Sekomagasinet att göras om. Dagens magasinstidning med tio nummer per år skall omarbetas för att bli en mer nyhetsinriktad tidning som ska komma ut 16 gånger per år. I samband med det kommer tidningen att få ett nytt format.