Utvecklingen inom Sekos branscher går snabbt och blir allt svårare att skildra i en tidning som nu endast kommer ut med 10 nummer om året.
Sekos förbundsstyrelse har beslutat att Sekomagasinet ska göras om till en så kallad mini-tabloid. Det blir en tidning i ungefär samma format som LO-tidningen och ST-press och tryckt på enklare papper. Den nya tidningen ska komma ut med 16 nummer om året.
Arbetet med den nya tidningen påbörjas under hösten.