Janne Rudén gick till hårt angrepp mot moderaternas politik:
– Vad händer om a-kassenivåerna dumpas i kombination med deras förslag om att man ska tvingas ta ett jobb som motsvarar 90% av a-kassenivån. Jo, det leder automatiskt till att lönenivåerna successivt pressas nedåt. Utbudet av arbetskraft ska öka genom att fler ska tvingas ut på arbetsmarknaden när ersättningarna i trygghetssystemen kommer ner till nivåer som det inte längre går att leva på. Dom nya jobb som Reinfeldt pratar om är jobb med löner på 10.000 i månaden.
Janne Rudén kritiserade också de senaste årens avregleringar.
– Avregleringarna skulle ge oss billigare välfärd. Istället har det blivit dyrare. Avregleringarna skulle ge oss mer valfrihet. Istället har vi fått en djungel av producenter, distributörer, nätbolag och svårgenomträngliga taxor, avgifter och tariffer. Avregleringarna skulle ge fler jobb. Istället blev det tvärtom. Och när det gäller de anställdas situation så vet jag vilka konsekvenser det fått. Situationen för många av våra medlemmar på de avreglerade områdena är idag mycket ansträngd.
– Löftet som gavs när man avreglerade och privatiserade var att allt skulle bli billigare och bättre. Dök det upp problem så var receptet som skrevs ut, mer avreglering, mer liberalisering, mer privatisering. Så sa dom då. Nu har äntligen vindarna vänt! Allt fler börjar fråga sig varför det blev som det blev.
Hela talet går att läsa på Sekos webbplats.”