Innan det träder i kraft ska EU-ländernas statsöverhuvuden, troligtvis före årsskiftet, formellt klubba igenom beslutet. Sen har länderna tre år på sig att införliva direktivet i den egna lagstiftningen.