– Vår avsikt är inte att skapa kaos i kollektivtrafiken i Stockholm, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén i en kommentar.
Det är övertidsblockaden som, vid sidan om strejken, gäller alla företag som är anslutna till Sveriges Byggindustrier och som omfattas av Avtalet för Väg & Ban. Där finns bland andra Svensk Banproduktion som svarar för underhållet av Storstockholms Lokaltrafiks tunnelbanenät. En övertidsblockad skulle kunna påverka arbetssituationen för företagets beredskapspersonal.
För att undanröja risken för stopp i kollektivtrafiken bör Svensk Banproduktion lämna in en dispensansökan, menar Seko, som också lovar att behandla en sådan ansökan välvilligt.