”Nätverket för framtidens energi” vill se en överenskommelse om energipolitiken som går över partigränserna och som syftar till att utveckla den svenska energiförsörjningen, inklusive kärnkraften.
   – Hundratusentals svenska jobb inom industri och service är direkt och indirekt beroende av en energipolitik som ger tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Om drygt tio år börjar de åldrande svenska kärnkraftverken närma sig sin tekniska livslängd. För att inte äventyra svenska jobb behöver beslut fattas i god tid om hur de ska ersättas, säger Seko:s ordförande Janne Rudén i en kommentar.
   Bakom nätverket står förutom Seko också fackförbunden IF Metall, Pappers och Elektrikerna. Från arbetsgivarsidan deltar Jernkontoret, SveMin (gruvindustrin, Plast- och kemiföretagen) och Teknikföretagen.