– Företagens ensidiga fokus på ekonomiska nyckeltal och börskurser har blivit ett överordnat mål. Varför inte införa ett nyckeltal på arbetstagarnas hälsa? Miljöcertifiering av företag finns redan, varför inte införa hälsocertifiering också, säger Janne Rudén.
Hälsocertifiering kan vara en väg att få företagen att prioritera arbetsmiljöarbetet och därigenom minska ohälsan. Sekos ordförande menar att det redan finns klara och tydliga regler om arbetsmiljön. Problemet är att arbetsgivarna inte följer de regler som finns.