Kravet på att få bort kontanthanteringen från kollektivtrafiken i Stockholm har sedan flera år drivits gemensamt av Kommunal, som organiserar bussförarna, och Seko, som organiserar tunnelbanepersonalen.
Efter en mängd rån och överfall på bussförare under senare år har skyddsombuden flera gånger av säkerhetsskäl stoppat kontanthanteringen på bussarna.
Det har fått till följd att Arbetsmiljöverket nu beslutat att all hantering av kontanter av bussförarna ombord på bussarna förbjuds från årsskiftet.
På tunnelbanesidan skedde under förra året 14 fall av rån eller rånförsök mot spärrvakterna.
Därför menar Robert Westberg att kontanthanteringen även bör komma bort från tunnelbanan.
– Om man sätter upp biljettautomater eller flyttar biljettförsäljningen till andra köpställen som exempelvis kiosker så skulle spärrvakterna säkerhet ökas. Deras arbetsuppgifter skulle då kunna bli mer serviceinriktade som exempelvis att ge trafikinformation och hjälpa resenärerna till rätta. Det behövs inte mindre personal i tunnelbanan utan mer, säger han.
På arbetsmijöverket har man inte tittat närmare på spärrvakternas situation men följer utvecklingen kontinuerligt.