Det står klart sedan ja-sidan vunnit med en rösts övervikt vid den telefonomröstning som de 14 klubbarna höll på fredagsmorgonen. En klubb deltog inte i omröstningen.
Sekomagasinet återkommer med ytterligare uppgifter om vad beslutet innebär.