Varslet omfattar 1 800 medlemmar och det är både på väg och på bansidan som varsel lagts.
Orsaken till varslet är att förhandlingarna med Sveriges Byggindustrier strandat.
Seko har krävt att de säsongsanställda medlemmarna ska få tillsvidare
anställningar med så kallad årsarbetstid.
Det innebär att de slipper bli uppsagda under vintern men att arbetstiden kan förskjutas så att man arbetar mer under sommarhalvåret. Det finns idag vissa företag inom branschen som infört detta men inte alla, och det är det Seko kräver.
– Många lokala chefer stödjer vårt krav på årsarbetstid och tycker att de vore bra om vi fick in det i kollektivavtalet. Men tyvärr är det mycket politik i det här och därför säger man nej från centralt håll hos arbetsgivarsidan, berättar Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko.
På bansidan kommer exempelvis samtliga Sekomedlemmar vid Lemcom Ltd som arbetar med Bjässholmstunneln och Krokbergstunneln på Ådalsbanan att strejka. Detsamma gäller vid Carrillion Rail på arbetsplatsen Torebo-Heberg.
Läs mer på www.seko.se