Det är främst asfaltverk men också tunnelbyggen som det genom Hallandsåsen berörs av varslet.

Förutom strejk varslar Seko även om blockad mot övertid, nyanställningar samt in- och utlåning av personal vid samtliga företag anslutna till Sveriges byggindustrier och som omfattas av väg och banavtalet.

De strandade förhandlingarna berör 8 000 väg och järnvägsarbetare.

Anledningen till konflikten är enligt Sekos biträdande förhandlingschef Karl-Göran Matsson att arbetsgivarna vill bestämma över vilka fackliga företrädare de ska förhandla med.

– Detta är helt oacceptabelt. Självfallet ska det vara den fackliga organisationen som utser de personer som ska företräda medlemmarna, inte arbetsgivarna, säger han.