På kommunikationsområdet har Almega hittills haft samma inställning som tidigare, att löneökningarna ska vara i procent. Seko kräver krontalspåslag.

Först efter klockan 16 kan Seko ta ställning till om det finns möjlighet att fortsätta förhandlingarna på bransch kommunikation.

När det gäller järnvägsinfrastrukturavtalet har Seko krävt Almega på ett besked i dag.