AD:s beslut grundas på att arbetsgivaren inte har lämnat in något skriftligt svaromål på den stämningsansökan som Seko lämnat in. AD gjorde bedömningen att Seko redovisat laga skäl för att kräva att företaget ska betala ut innestående lön, traktamente och reseersättning och dömde därefter.
Arbetsgivaren dömdes också att betala skadestånd till Seko.