– Regeringens förslag visar att de har lyssnat till oss inom LO. Seko har tillsammans med Transport och Byggnads begärt övergångsregler av arbetsmarknadsskäl. Vi har redan en stor press från oseriösa arbetsgivare när det gäller utländsk arbetskraft och vi behöver tid för att rätta upp bristerna, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson.
   Hur det förslag om övergångsreglerna som ska lämnas till riksdagen slutligen kommer att se ut är ännu inte helt klart. Hittills har sagts att övergångsreglerna ska gälla i minst två år, som mest i fem år, och innebär fortsatta krav på arbetstillstånd för dem som vill arbeta i Sverige. Det kommer också att krävas att de som kommer hit har ett varaktigt arbete med lön som går att leva på.