Utredningen ska bland annat genomföra en arbetsmiljöenkät där personalen får svara på frågor som bland annat rör arbetstider, ensamarbete, nattarbete, och säkerheten visavi vård och behandling av intagna.
Frågan om det finns en speciell ”Hall-kultur” som visar sig i språk, attityder och beteenden kommer också att beröras.
Utredaren ska även gå igenom källmaterialet i hela beslutskedjan från justitiedepartementet via Kriminalvårdsstyrelsen, Hallmyndigheten och ner till avdelningsnivå för att se vilket genomslag säkerhetsfrågorna får i det klientnära arbetet.
Utredningen görs av konsulten Christofer Ullstad och den ska vara klar i slutet av september.