Den 5 maj, klockan 05.00, kommer Sekomedlemmarna vid följande arbetsplatser att lägga ner arbetet och gå ut i strejk:
• Swerock AB region Clifton AB
• Schakt och Transport AB
• NCC Roads ABs Asfaltverk i Mjölby, Norrköping , Folkesta i Eskilstuna samt Akalla
• NCC Construction Sverige AB Planskild korsning Söderleden-Skarphagsgatan i Norrköping
• Skanska Sverige AB, Asfalt och Betong Asfaltverk Arlanda, Ludden i Norrköping, Högvalla i Nyköping
• Skanska Sverige AB vägbygge Rv 35 Åtvidaberg
• PEAB Sverige AB Göteborg, motorvägsbygge E-20 Härda-Järsta Strängnäs
• PEABs Asfaltverk i Strängnäs objekt nr 8609300
• Kvalitetsasfalt i Mellansverige ABs Asfaltverk i Vidbo
Seko förklarar samtidigt de arbetsplatser där ovan angivna arbetsgivare är verksamma i blockad såvitt gäller arbetsuppgifter som omfattas av avtalet för väg- och banområdet.