Det är resultatet av den granskning som LO-TCO:s Rättsskydd har gjort av pensionsfrågan. Nu begär Seko lokala förhandlingar med alla de tre inblandade företagen: Relacom, Flextronics och Teliasonera.
Historien om teleteknikernas pension börjar år 2001. I slutet av året köpte Flextronics Network Services loss verksamhet från dåvarande Telia. Med i affären följde närmare 2.000 teletekniker.
Vid försäljningen följde pensionsförmåner och andra förmåner med från Telia, som skickade med 700 miljoner kronor för att täcka pensionsåtagandena.
Flextronics sålde verksamheten vidare till Relacom sommaren 2005. Inför försäljningen sa Flextronics upp alla lokala avtal, däribland pensionsavtalet, för att underlätta försäljningen.
Sedan dess har Seko tvistat med Relacom om pensionsförmånerna.
Efter LO-TCO:s Rättsskydds utredning går frågan in i en ny fas. Nu väntar en process som troligen slutar i domstol.
Förmånen att gå i pension vid 60 års ålder gällde endast de som anställdes i Televerket/Telia före den 1 april 1991 och som då hade hunnit fylla 28 år. I samband med att ett nytt pensionsavtal infördes höjdes pensionsåldern till 65 år.
Pensionsåtagandet för de Relacomanställda beräknas kosta cirka 1,3 miljarder kronor idag.