Seko hade vid årsskiftet 156.230 medlemmar, av dem var 108.140 män och 48.090 kvinnor. På ett år har medlemsantalet minskat med 5.095 personer.
Största förbund är Kommunal med närmare 575.000 medlemmar följt av Metall med drygt 370.000 medlemmar. Båda dessa har tappat medlemmar. Handels är det förbund som ökat mest och har nu 172.000 medlemmar.
LO har totalt 1.861.231 medlemmar, 54 procent är män och 46 procent kvinnor.
Organisationsgraden minskar inom LO men den är fortfarande hög, 16 av 20 löntagare är med i facket.