Situationen för fartyget och besättningen är oförändrat.