Sekotidningen har tidigare berättat om lokföraren Tommy Andersson som i augusti 2005 drabbades av hjärtinfarkt. Efter drygt två månader sjukskrivning friskförklarades han efter en läkarundersökning och började på nytt köra tåg.
Efter en tid fick han veta av en kollega att det måste gå minst sex månader efter en infarkt innan det är tillåtet att köra igen enligt järnvägsstyrelsen bestämmelser.
Efter nytt läkarbesök blev Tommy Andersson sjukskriven igen men nu ansåg försäkringskassan att han var så frisk att han kunde utföra annat arbete vid företaget. Företaget vägrade dock att ordna något annat jobb, vilket fick till följd att Tommy varken fick lön eller sjukersättning.
Därför stämmer nu Seko arbetsgivare för förlorad arbetersättning på nästan 47.000 kronor plus skadestånd.