Sekomagasinet har tidigare berättar om reparatören Inge Nordin som efter 22 år sagts upp från Luftfartsverket, LFV.
Bakgrunden är att LFV har beslutat att samtliga anställda på flygplatsen i Östersund förutom sitt vanliga arbete även ska kunna arbeta som brandmän.
Vid flygplatsen arbetar ett trettiotal personer och de enda som undantogs var flygplatsledning samt administrativ personal. All övrig personal ska ha brandmannakompetens.
Inge Nordin, som är 59 år gammal, hade arbetat på flygplatsen sedan 1983.
Genom åren har han förutom reparatörsjobbet även utfört en rad andra arbetsuppgifter som exempelvis underhåll av flygplan, snöröjning och fastighetsskötsel.
Under 2003 blev en gammal knäskada allt värre i samband med att han
utförde ett omfattande jobb på bagagebandet vid flygplatsen. Skadan förvärrades allt mer vilket till slut resulterade i att han blev sjukskriven och senare även tvingades operera knät.
Under sjukskrivning passade LFV på att säga upp honom. Orsaken var ”arbetsbrist” då LFV infört krav på brandmannakompetens på alla tjänster, alltså även som reparatör.
Eftersom Inge Nordin på grund av sin knäskada inte klarade att bli brandman så fanns det enligt arbetsgivaren inget jobb för honom och därför uppstod arbetsbrist.
– Moraliskt har LFV uppträtt förkastligt och vi menar att det inte heller juridiskt finns tillräckliga skäl för uppsägning, säger Roal Nilssen, ombudsman vid Seko.