– Att vi fått ett centralt avtal på sjöfartens område med en annan arbetsgivarorganisation än Sjöfartens arbetsgivarförbund, SARF, är unikt. Vi inledde förhandlingarna med Almega för fem år sedan och det känns bra att vi äntligen lyckats få avtalet klart, säger Mats Ekeklint som är ombudsman på Seko.
Det nya avtalet omfattar direkt de 21 företag i branschen som finns inom Almega, däribland de två stora; Styrsöbolaget och Stockholms Sjötrafik som lämnat SARF. Till det kommer cirka 60 företag som idag tecknar egna avtal för skärgårdstrafik.
Antalet anställda varierar kraftigt under året. Från de omkring 200 tillsvidareanställningar som finns på avtalsområdet, till uppåt 1.000 anställda under högsäsong.
Slutlönen för ombordanställda ligger i det nya avtalet på 19.768 kronor och höjs den 1 oktober till 20.509 kronor. Begynnelselönen ligger idag på 13.419 kronor och höjs 1 oktober till 13.922 kronor. Till det kommer diverse tillägg.
Arbetstiden förkortas från 37 timmar per vecka till 35 timmar per vecka, delvis genom att de så kallade lätthelgdagarna lösts in. Lätthelgdagar kallas de helgdagar som infaller på vardagar.