Kjersti Bosdotter är till vardags kulturombudsman på Industrifacket Metall. Mikael Wiehe är känd för de flesta och har skrivit många sånger med politiskt budskap.
Kjersti Bosdotter är tydlig med att kulturen i fackföreningsrörelsen ska vara integrerad med den fackliga verksamheten.
– Kulturen får inte bara en tröst. Den är ett viktigt politiskt vapen, säger hon.
För Kjersti Bosdotter betyder det extra mycket att få just Seko Sjöfolks kulturpris.
– Seko Sjöfolk har alltid bedrivit ett konsekvent kulturarbete.