Det slog Seko sjöfolks årsmöte, som idag var samlade i Göteborg, fast i ett uttalande.
Sjöfolket kritiserade alla de förslag som lagts fram i den statliga utredning om Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd som nyligen presenterades. De anser att förslagen skulle försämra servicen till det svenska sjöfolket på en rad viktiga områden.