Det är framför allt bland alla nyanställda vid Posten som har deltids- eller tidsbegränsade anställningar som den fackliga anslutningen ofta är låg.
Årligen börja cirka 3.000 nya människor vid Posten olika bolag men av dessa är det bara cirka 1.000 som går med i Seko. Resterande 2.000 väljer att stå utanför facket eller så ansluter man sig till något annat fack.
Under senare tid har ST, Statstjänstemannaförbundet, kört en charmoffensiv mot de postanställda för att försöka öka sin medlemskader.
Seko svarar nu genom att erbjuda medlemskap för 110 kronor per månad. Den vanliga fackföreningsavgiften för de aktuella grupperna ligger på mellan 250 och 370 kronor i månaden.
Genom erbjudandet hoppas Sekos förbundsstyrelse på att man ska kunna locka till sig nya medlemmar.
I satsningen ingår också att var och en som värvar en ny medlem får en biobiljett som tack. Det erbjudandet gäller inom Sekos hela verksamhetsområde och alltså inte enbart vid Posten.