Från och med 1 juli 2008 ändras systemet för finansieringen av a-kassan. Då ersätts den så kallade förhöjda finansieringsavgiften med en arbetslöshetsavgift. En avgiften kopplas till arbetslösheten i a-kassans branscher.
   För Sekos del har utbetalningarna minskat med en tredjedel jämfört med 2007 eftersom arbetslösheten inom förbundets verksamhetsomåden sjunkit kraftigt de senaste 18 månaderna.
   – Bland annat har vi det nya Väg & Ban-avtalet som ger fast anställning till många som tidigare var arbetslösa på vintern, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
   Eftersom avgiften kopplas till arbetslösheten kan den komma att justeras med jämna mellanrum. Hur ofta är dock oklart.
   – Den nya sänkta avgiften kommer gälla året ut åtminstone. Men vi har inte fått besked om hur ofta den ska räknas om, säger Janne Rudén.