Seko har länge varit kritiskt till hur staten skött frågan om rikstäckande kassaservice. Kritiken har riktat sig mot att Posten har ett lagstadgat ansvar för att tillhandahålla denna service utan att få full kostnadstäckning för verksamheten.
De förslag som postutredaren Susanne Lindh idag lägger fram är emellertid ingen bra lösning på problemet, menar Seko.
– Det är orimligt att bankerna får betalt av staten för att ta hand om sina egna kunder trots att man redovisar nya miljardvinster varje år, säger Janne Rudén.
Samtidigt poängterar han att oavsett vilket beslut riksdagen till sist tar, måste man ta omsorg om personalen i Svensk Kassaservice:
– Vår bestämda uppfattning är att staten måste ta ett stort ansvar för att underlätta de postanställdas omställning, oavsett vad som nu händer. Den lojala och redan hårt prövade personalen inom kassaverksamheten måste behandlas med respekt och värdighet.